Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Kvalitetsförbättringar applicerade inom hälsofrämjande omvårdnad 7,5 hp

Kursinnehåll

- metoder för förbättringsarbete
- hälsofrämjande metoder och strategier
- hälsopedagogik
- nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder
- levnadsvanors betydelse för hälsan
- akutsjukvård
- interprofessionellt lärande

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt avslutade kurser inom termin 1, 2 och 3 eller motsvarande kunskaper. Termin 1 omfattar Omvårdnad – profession, ämne och vetenskap, 15hp, Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor 7,5hp, Tillämpad fysiologi och anatomi inom praktisk omvårdnad, 3hp samt Psykologi för sjuksköterskor 4,5hp. Termin 2 omfattar Mikrobiologi, vårdhygien och immunologi för sjuksköterskor, 7,5hp, Personcentrerad omvårdnad, vårdande förhållningssätt och kommunikation, 7,5hp samt Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet, 15hp. Termin 3 omfattar Omvårdnad vid sviktande hälsa, 15hp och Människans sjukdomar och farmakologi, 15hp. Vidare krävs genomgångna kurser inom termin 4 eller motsvarande kunskaper. Termin 4 omfattar Hälsa och välfärd i ett föränderligt samhälle 4,5hp, Palliativ omvårdnad 4,5 hp, Psykiatrisk omvårdnad 7,5hp, Gerontologisk och geriatrisk omvårdnad 9hp samt Hälsa och hälsoproblem hos barn och familjer 4,5hp.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: HKAN10
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Kommande kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2022: vecka 04 - vecka 19
Studietakt
50%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Maria Henricson
Examinator
Charlotta Wikström
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
15000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H2038
Senast ändrad 2021-06-17 13:21:31