Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Komplexa ohälsotillstånd hos äldre 7,5 hp

Kursinnehåll

- Akuta bedömningar
- Etiska frågeställningar
- Geriatrisk omvårdnad utifrån ett individ-, närstående- och organisatoriskt perspektiv
- Holistiskt perspektiv
- Kognitiv svikt
- Sköra äldre
- Multimorbiditet och komplexa vårdbehov hos äldre
- Normer
- Omvårdnadsplanering
- Rehabilitering
- Äldres läkemedelsbehandling (inklusive polyfarmaci)

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt kandidatexamen i omvårdnad eller sjuksköterskeexamen, 180 hp, inklusive ett avslutat examensarbete om minst 15 hp.

Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Kurskod/Ladokkod: HKÄR21
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Distans
Obligatoriska fysiska träffar
0
Termin
Våren 2021: vecka 03 - vecka 12
Studietakt
50%
Ort
Ortsoberoende
Kurstid
Blandade tider
Examinator
Therese Bielsten
Kursansvarig
Therese Bielsten
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
16000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H1185
Senast ändrad 2021-01-15 12:53:05