Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Komplexa ohälsotillstånd hos äldre 7,5 hp

Kursinnehåll

- Akuta bedömningar
- Etiska frågeställningar
- Geriatrisk omvårdnad utifrån ett individ-, närstående- och organisatoriskt perspektiv
- Holistiskt perspektiv
- Kognitiv svikt
- Sköra äldre
- Multimorbiditet och komplexa vårdbehov hos äldre
- Normer
- Omvårdnadsplanering
- Rehabilitering
- Äldres läkemedelsbehandling (inklusive polyfarmaci)

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt kandidatexamen i omvårdnad eller sjuksköterskeexamen, 180 hp, inklusive ett avslutat examensarbete om minst 15 hp.

Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Kurskod/Ladokkod: HKÄR21
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Kommande kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Distans
Antal träffar
0
Termin
Våren 2023: vecka 13 - vecka 22
Studietakt
100%
Ort
Ortsoberoende
Kurstid
Blandade tider
Examinator
Therese Bielsten
Kursansvarig
Therese Bielsten
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
16000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H3076
Senast ändrad 2022-12-07 11:16:46