Kurser

Fler sökalternativ Färre sökalternativ
Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Klinisk fysiologi, introduktionskurs 7,5 hp

Kursinnehåll

- introduktion till undersökningsmetodik inom neurofysiologi och nuklearmedicin
- profession och yrkesroll
- vårdhygien, smitta och smittspridning
- allmän och speciell bakteriologi och virologi
- antibiotika och antibiotikaresistens
- lagar och förordningar relevanta inom vårdyrken
- människosyn, etik och etiskt förhållningssätt
- hälsa och sjukdom
- översiktlig undersökningsmetodik inom klinisk fysiologi, neurofysiologi samt nuklearmedicin
- kvalitetsarbete

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Utbildningsnivå: Grundnivå G1N
Kurskod/Ladokkod: HKFG11
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2020: vecka 35 - vecka 44
Studietakt
50%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Ida Åström Malm
Examinator
Ida Åström Malm
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
15000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H0251