Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Klinisk fysiologi, undersökningsmetodik, fördjupningskurs 15 hp

Kursinnehåll

- fördjupning inom klinisk fysiologisk undersökningsmetodik, indikation, diagnostik, tolkning
- fördjupning inom relevant deskriptiv anatomi och tillämpad fysiologi samt patofysiologi
- kvalitetssäkringssystem inom hälso- och sjukvård
- lagstiftning som tillämpas vid patientsäkerhet och yrkesansvar
- mänskliga rättigheter
- handledning i teori och praktik

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser om 120 hp inom Biomedicinsk analytiker programmet, inriktning klinisk fysiologi 180 hp, varav avslutade kurser om 60 hp från år 1 och 45 hp från år 2 (eller motsvarande kunskaper).

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: HKFN11
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Kommande kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2024: vecka 35 - vecka 44
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Filippa Fredlund Blixt
Examinator
Ida Åström Malm
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
30000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H4177
Senast ändrad 2024-06-13 13:24:26