Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Introduktion till klinisk forskning 7,5 hp

Syftet med denna kurs är att du som student ska öka få en introduktion till klinisk forskning som kan inspirera till framtida arbete med forskningsprojekt.

Kursinnehåll

- kliniska och prekliniska studier
- klinisk och preklinisk forskning inom valt område, riktat mot olika populationer
- regelverk och riktlinjer för kliniska studier
- patientsäkerhet
- good clinical practice (GCP)
- etiska övervägande vid klinisk forskning och interventioner
- den kliniska prövningsprocessen; studieprotokoll, genomförande, avslut och rapportering
- tvärvetenskaplig samverkan i klinisk forskning
- framtidens kliniska studier samt dess utmaningar och kunskapsluckor

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt kandidat- eller yrkesexamen omfattande 180 hp inklusive ett avslutat examensarbete om minst 15 hp eller motsvarande från en grundutbildning inom oral hälsovetenskap, biomedicin, Klinisk fysiologi, vårdvetenskap, medicin, socialt arbete eller motsvarande.

Urvalsregler

Fortsättningskurs
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Kurskod/Ladokkod: HKFR23
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Fristående
Studieform
Distans
Antal träffar
0
Termin
Våren 2024: vecka 14 - vecka 23
Studietakt
50%
Ort
Ortsoberoende
Kurstid
Blandade tider
Platser
0
Kursansvarig
Malin Stensson
Examinator
Elena Shmarina
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
15000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-21233
Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Distans
Antal träffar
0
Termin
Våren 2024: vecka 14 - vecka 23
Studietakt
50%
Ort
Ortsoberoende
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Malin Stensson
Examinator
Elena Shmarina
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
15000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H4041
Senast ändrad 2024-05-28 13:12:27