Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Klinisk fysiologi, introduktionskurs 7,5 hp

Kursinnehåll

- introduktion till undersökningsmetodik inom klinisk fysiologi
- yrkesroll och ansvarsområde
- hälsa och sjukdom
- vårdhygien, smitta och smittspridning
- allmän och speciell bakteriologi och virologi
- antibiotika och antibiotikaresistens
- lagar och förordningar
- människosyn, etik och etiskt förhållningssätt
- patientbemötande
- kvalitetssäkring
- förbättringsarbete

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: HKIG11
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2021: vecka 35 - vecka 44
Studietakt
50%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Ida Åström Malm
Examinator
Ida Åström Malm
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
15000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H1247
Senast ändrad 2021-08-24 13:13:00