Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Kvalitetssäkring inom klinisk diagnostik 7,5 hp

Kursens målsättning är att ge studenterna en fördjupad förståelse för etablerade kvalitetsverktyg som möjliggör struktur, uppföljning och utveckling av diagnostiska laboratorieverksamheter. I denna kurs lär du dig bland annat hur diagnostiska processer utformas samt vikten av kvalitetsledningssystem, kontrollformstandarder och kvalitetsindikatorer för deras kvalitetssäkring.

Kursinnehåll

- extern och intern kvalitetssäkring av processer inom klinisk diagnostik
- modeller för processledning inom klinisk diagnostik
- statistiska metoder för kvalitetssäkring
- diagnostiska tester och screeningstester
- avvikelserapportering och dokumentation
- hälsoekonomiska och hållbarhetsmässiga utvärderingar av processer inom klinisk diagnostik
- biobanker, provinsamling och provhantering
- säker vård

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt biomedicinsk analytikerexamen eller röntgensjuksköterskeexamen om 180 hp eller lägst kandidatexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap, radiografi, biomedicin, cell- och molekylärbiologi, kemi, medicinsk vetenskap, medicin, inklusive ett avslutat examensarbete om minst 15 hp, eller motsvarande.

Urvalsregler

Avancerad nivå.
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Kurskod/Ladokkod: HKKR24
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Kurstillfällen öppna för ansökan

Typ av Kurs
Fristående
Studieform
Distans
Antal träffar
2
Termin
Hösten 2024: vecka 35 - vecka 44
Studietakt
50%
Ort
Jönköping
Kurstid
Blandade tider
Platser
0
Kursansvarig
Vladimir Basic
Examinator
Peter Blomstrand
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
16000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-11262

Kommande kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Distans
Antal träffar
2
Termin
Hösten 2024: vecka 35 - vecka 44
Studietakt
50%
Ort
Jönköping
Kurstid
Blandade tider
Kursansvarig
Vladimir Basic
Examinator
Peter Blomstrand
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
16000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H4305
Senast ändrad 2024-06-13 13:27:55