Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Klinisk fysiologi, undersökningsmetodik, inriktning kärl 7,5 hp

Kursinnehåll

- klinisk fysiologisk undersökningsmetodik med inriktning kärl
- fördjupning inom relevant deskriptiv anatomi och tillämpad fysiologi samt patofysiologi inom kärldiagnostik
- vetenskaplig dokumentation och förhållningssätt inom biomedicinsk laboratorievetenskap
- aktuell forskning inom området

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser om 112,5 hp inom Biomedicinsk analytiker programmet, inriktning klinisk fysiologi 180 hp, varav avslutade kurser om 45 hp från år 1 (eller motsvarande kunskaper).

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: HKMN12
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2024: vecka 19 - vecka 23
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Ida Åström Malm
Examinator
Ida Åström Malm
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
15000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H4068
Senast ändrad 2024-01-15 13:45:14