Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Klinisk fysiologi, undersökningsmetodik, inriktning kärl 7,5 hp

Kursinnehåll

- klinisk fysiologisk undersökningsmetodik med inriktning kärl
- fördjupning inom relevant deskriptiv anatomi och tillämpad fysiologi samt patofysiologi inom kärldiagnostik
- vetenskaplig dokumentation och förhållningssätt inom biomedicinsk laboratorievetenskap
- aktuell forskning inom området

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser om 90 hp inom Biomedicinsk analytiker programmet, inriktning klinisk fysiologi, 180 hp, varav avslutade medicinska kurser om 45 hp samt Klinisk fysiologi introduktionskurs 7,5hp och Klinisk fysiologi, undersökningsmetodik, grundkurs, 7,5 hp.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: HKMN19
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2021: vecka 19 - vecka 23
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Anita Hurtig Wennlöf
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
15000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H1048
Senast ändrad 2021-03-30 08:16:23