Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Kvalitet, mätning och lärande 7,5 hp

Kursinnehåll

- teorier och perspektiv på kvalitet, mätning och lärande inom arbetsliv och förbättringsarbete
- grunder för att mäta och jämföra kvalitet
- metoder och praktisk träning för att mäta, analysera och visualisera variation
- flera perspektiv på mätningar som även inkluderar patienter/brukare/anhöriga alternativt kunder
- strategier för att stödja lärande kopplat till kvalitet och mätningar

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser Förbättringskunskap I, 5 hp och II, 5 hp, Drivkrafter och inspirationskällor för förbättringsarbete, 5 hp, Patientens/brukarens perspektiv, 5 hp samt Systemtänkande: organisering, ledning och styrning av omsorg samt hälso- och sjukvård, 10 hp

Utbildningsnivå: Avancerad nivå A1F
Kurskod/Ladokkod: HKMS25
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Distans
Obligatoriska fysiska träffar
5
Termin
Hösten 2020: vecka 35 - vecka 03 2021
Studietakt
50%
Ort
Jönköping
Kurstid
Blandade tider
Examinator
rejmar
Kursansvarig
Tony Andersson
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
16000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H0275
Senast ändrad 2020-06-03 09:10:55