Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Arbetsterapi och kreativitet (Occupational Therapy and Creativity) 3 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

- kreativitet som begrepp i vardagen
- kreativitet som problemlösning, uttrycksmedel och kommunikationsmedel
- kreativitet ur ett mångfaldsperspektiv
- kreativitet inom arbetsterapi

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet och avslutad kurs Arbetsterapi i yrke och forskning, 30 hp samt 30 hp från kurserna Aktivitet och utveckling genom hela livet, 30 hp och Arbetsterapi och aktivitetsproblem vid funktionsnedsättning och sjukdom, 30 hp.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: HKRN10
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Distans
Obligatoriska fysiska träffar
0
Termin
Våren 2021: vecka 04 - vecka 23
Studietakt
10%
Undervisningsspråk
Engelska
Ort
Ortsoberoende
Kurstid
Blandade tider
Kursansvarig
Therese Jonsson
Examinator
Therese Jonsson
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
6000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H1039
Senast ändrad 2020-12-14 11:31:16