Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Arbetsterapi efter krigs- och konfliktrelaterade trauman (Occupational Therapy after War-Related Trauma) 3 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

- Occupational Justice (yrkesmässig rättvisa)
- ICD-10 SE (diagnoskoder)
- arbetsterapi teori
- arbetsterapi vid posttraumatisk stress
- preventivt och hälsofrämjande arbete

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet och avslutad kurs Arbetsterapi i yrke och forskning, 30 hp samt 30 hp från kurserna Aktivitet och utveckling genom hela livet, 30 hp och Arbetsterapi och aktivitetsproblem vid funktionsnedsättning och sjukdom, 30 hp.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: HKTN10
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Distans
Antal träffar
0
Termin
Våren 2022: vecka 04 - vecka 23
Studietakt
10%
Undervisningsspråk
Engelska
Ort
Ortsoberoende
Kurstid
Blandade tider
Kursansvarig
Anne-Le Morville
Examinator
Anne-Le Morville
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
6000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H2015
Senast ändrad 2022-02-24 10:24:03