Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Klinisk fysiologi, undersökningsmetodik, grundkurs 7,5 hp

Kursinnehåll

- grundläggande undersökningsmetodik
- handhavande av medicinteknisk utrustning
- patientomhändertagande relaterat till undersökningsmetodik
- patientsäkerhet
- kommunikation, etiskt förhållningssätt och HBTQ-frågor
- förbättringskunskap
- hållbar utveckling
- ergonomi

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser om 60 hp inom Biomedicinska analytikerprogrammet, inriktning klinisk fysiologi, 180 hp, varav avslutade kurser om 30 hp (eller motsvarande kunskaper).

Urvalsregler

Grundnivå
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: HKUN11
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Kommande kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Distans
Antal träffar
0
Termin
Hösten 2024: vecka 35 - vecka 39
Studietakt
100%
Ort
Ortsoberoende
Kurstid
Blandade tider
Kursansvarig
Paulina Holmqvist
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
15000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H4180
Senast ändrad 2024-06-13 13:20:51