Kurser

Fler sökalternativ Färre sökalternativ
Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Klinisk fysiologi, undersökningsmetodik, grundkurs 7,5 hp

Kursinnehåll

- grundläggande undersökningsmetodik
- handhavande av medicinteknisk utrustning
- patientomhändertagande relaterat till undersökningsmetodik
- patientsäkerhet
- kommunikation, etiskt förhållningssätt och HBTQ-frågor
- förbättringskunskap
- hållbar utveckling
- ergonomi

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser om 60 hp inom Biomedicinska analytikerprogrammet, inriktning klinisk fysiologi, 180 hp, varav avslutade medicinska kurser om 45 hp.

Urvalsregler

Grundnivå
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Grundnivå G2F
Kurskod/Ladokkod: HKUN18
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2020: vecka 35 - vecka 39
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Emma Kramer
Examinator
Emma Kramer
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
15000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H0253