Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Klinisk fysiologi, undersökningsmetodik, fortsättningskurs 15 hp

Kursinnehåll

- grundläggande och avancerad klinisk fysiologisk indikation, diagnostik, tolkning
- patofysiologi avseende respiration, cirkulation, neurologi, njurfunktion och miktion
- mikrobiologi
- patientomhändertagande, kommunikation och information relaterat till relevanta undersökningar inom klinisk fysiologi
- patientsäkerhet och dokumentation
- grundläggande metoder inom handledning
- förbättringsarbete

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser om 90 hp inom Biomedicinsk analytiker programmet, inriktning klinisk fysiologi, 180 hp, varav avslutade kurser om 45 hp från åk 1 samt Klinisk fysiologi introduktionskurs, 7,5 hp (eller motsvarande kunskaper).

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: HKYN12
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2024: vecka 04 - vecka 18
Studietakt
75%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Filippa Fredlund Blixt
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
15000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H4069
Senast ändrad 2024-04-17 15:20:40