Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Klinisk fysiologi, undersökningsmetodik, fortsättningskurs 15 hp

Kursinnehåll

- grundläggande och avancerad klinisk fysiologisk och neurofysiologisk undersökningsmetodik, indikation, diagnostik, tolkning
- patofysiologi avseende respiration, cirkulation, neurologi, njurfunktion och miktion
- mikrobiologi
- patientomhändertagande, kommunikation och information relaterat till relevanta undersökningar inom klinisk fysiologi
- patientsäkerhet och dokumentation
- grundläggande metoder inom handledning
- förbättringsarbete

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser om 90 hp inom Biomedicinsk analytiker programmet, inriktning klinisk fysiologi, 180 hp, varav avslutade medicinska kurser om 45 hp samt Klinisk fysiologi introduktionskurs 7,5hp och Klinisk fysiologi, undersökningsmetodik, grundkurs, 7,5 hp.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: HKYN19
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2021: vecka 04 - vecka 18
Studietakt
50%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Paulina Holmqvist
Examinator
Carina Johansson
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
30000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H1049
Senast ändrad 2020-12-18 15:00:01