Kurser

Fler sökalternativ Färre sökalternativ
Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Laboratoriemetodik, fördjupad och tillämpad kurs 22,5 hp

Kursinnehåll

- klinisk kemisk laboratoriemetodik
- mikrobiologisk laboratoriemetodik inklusive molekylärbiologisk laboratoriemetodik
- histopatologisk laboratoriemetodik
- tillämpning av laboratoriemetodik inom och utanför det laboratoriemedicinska
verksamhetsområdet, organisationsteorier, arbetsgruppens psykologi

I samtliga av ovanstående delar är följande integrerat:
- immunologisk laboratoriemetodik
- kvalitetsarbete och kvalitetssäkring inom laboratoriemetodik
- metodutprövning och dokumentation av mätmetoder
- sambandet mellan medicinska bakgrundsfaktorer och valet av analys- och
undersökningsförfarande
- diagnostikens betydelse för patientens fortsatta behandling
- teamsamverkan
- etiska ställningstaganden

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt avslutade kurser om 30 hp inom huvudområdet biomedicinsk laboratorievetenskap ingående i biomedicinska analytikerprogrammet eller motsvarande.

Utbildningsnivå: Grundnivå G1F
Kurskod/Ladokkod: HLAK11
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2020: vecka 35 - vecka 49
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Klas Moberg
Examinator
Caroline Billesand
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
45000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H0287