Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Laboratoriemetodik, fördjupad och tillämpad kurs 22,5 hp

Kursinnehåll

- klinisk kemisk laboratoriemetodik
- mikrobiologisk laboratoriemetodik inklusive molekylärbiologisk laboratoriemetodik
- histopatologisk laboratoriemetodik
- tillämpning av laboratoriemetodik inom och utanför det laboratoriemedicinska verksamhetsområdet
- organisationsteorier
- arbetsgruppens psykologi

I samtliga av ovanstående delar är följande integrerat:
- immunologisk laboratoriemetodik
- kvalitetsarbete och kvalitetssäkring inom laboratoriemetodik
- sambandet mellan medicinska bakgrundsfaktorer och valet av analys- och undersökningsförfarande
- diagnostikens betydelse för patientens fortsatta behandling
- teamsamverkan
- etiska ställningstaganden

Förkunskapskrav

För att få påbörja studier i termin 5 krävs att den studerande är godkänd i alla ingående kurser i termin 1, 2 och 3, samt att resterande kurser i termin 4 är genomgångna.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: HLAN13
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Kommande kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2024: vecka 35 - vecka 49
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Klas Moberg
Examinator
Caroline Billesand
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
45000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H4181
Senast ändrad 2024-06-13 13:24:15