Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Biomedicinsk laboratorievetenskap - inriktning laboratoriemedicin, examensarbete 15 hp

Kursinnehåll

- planering samt genomförande av självständigt arbete inom ämnet
- sökning och värdering av relevant litteratur
- bearbetning, resultatsammanställning, tolkning och analys av data
- författande av skriftlig rapport och muntlig presentation av arbetet
- kritisk granskning av ett examensarbete
- forskningsetiska principer

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt avslutade kurser i huvudområdet Biomedicinsk laboratorievetenskap, 60 hp, inkl. Vetenskaplig grundkurs, 7,5 hp samt genomgången kurs i Vetenskapliga metoder och statistiska analyser, 7,5 hp (eller motsvarande kunskaper).

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: HLEP12
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2024: vecka 09 - vecka 23
Studietakt
67%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Andrea Tompa
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
30000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H4114
Senast ändrad 2023-11-30 13:08:03