Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Ledarskap och kvalitetsutveckling (Leadership and Quality Improvement) 10,5 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

- entreprenörskap
- evidensbaserad praxis
- kvalitetsverktyg
- lagar och regelverk
- ledarskap
- metoder och design för kvalitetsutveckling
- organisation och processer
- teori inom aktuellt huvudämne
- utvärdering

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet och avslutad kurs Arbetsterapi i yrke och forskning, 30 hp samt 60 hp från kurserna Aktivitet och utveckling genom hela livet, 30 hp och Arbetsterapi och aktivitetsproblem vid funktionsnedsättning och sjukdom, 30 hp, Arbetsterapi och aktivitetsproblem genom hela livet, 9 hp, Verksamhetsförlagd utbildning, 6 hp, Arbetsterapi och aktivitetsproblem vid ohälsa och utsatta livssituationer, 9 hp.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: HLKN10
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2020: vecka 40 - vecka 48
Studietakt
100%
Undervisningsspråk
Engelska
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Eva-Marie Sundkvist
Examinator
Wallescka Östlund
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
21000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H0165
Senast ändrad 2020-06-03 09:06:27