Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Laboratoriemetodik, introduktionskurs 15 hp

Kursinnehåll

- provtagningsteknik och provhantering
- grundläggande laboratoriemetodik
- säkerhet på laboratoriet samt vid arbete med kemikalier och biologiskt avfall
- kvalitetssäkring och ackreditering
- vårdhygien, smitta och smittspridning
- teorier och uppfattningar om hälsa och ohälsa
- förbättringskunskap
- introduktion till vetenskapligt skrivande
- lagar och yrkesetiska regler
- den biomedicinska analytikerns yrkesroll och ansvarsområde
- människosyn, etik och etiskt förhållningssätt
- hållbar utveckling
- kemiska beräkningar, jämvikt, syra/bas, spektrofotometri och elektrokemi
- proteiner, kolhydrater och lipider

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Biologi 2, Fysik 1a eller 1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 3b eller 3c. Dispens medges från kravet i Biologi 2, Kemi 2. Dock krävs kunskaper motsvarande Biologi 1 och Kemi 1.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: HLMG13
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Kommande kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2024: vecka 35 - vecka 44
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Cecilia Ottosson
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
30000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H4183
Senast ändrad 2024-06-13 13:24:17