Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Laboratoriemetodik, grundläggande 16,5 hp

Kursinnehåll

- biomedicinsk laboratoriemetodik
- bearbetning, bedömning, utvärdering och redovisning av analysresultat
- biomedicinska analysers betydelse för diagnos och behandling
- yrkesrollen, etik och arbetshälsa
- patientnära diagnostik
- provtagningsteknik och provhantering

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgången kurs i Laboratoriemetodik, introduktionskurs, 7,5 hp samt baskurser omfattande minst 82,5 hp inom biomedicinsk analytikerprogrammet, 180 hp eller motsvarande. Av dessa baskurser skall minst 75 hp vara avslutade.

Utbildningsnivå: Grundnivå G2F
Kurskod/Ladokkod: HLMN12
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2021: vecka 04 - vecka 23
Studietakt
50%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Caroline Billesand
Examinator
Emma Carlsson
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
33000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H1062
Senast ändrad 2021-01-08 08:31:39