Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Medicinsk fysik 7,5 hp

Kursinnehåll

Ultraljud: Ultraljudsfysik, vävnadsinteraktion, dopplerteknik, ultraljudstransducer, upplösning
Magnetresonanstomografi: Fysik, kontrast och viktning, pulssekvenser, MR-utrustning, säkerhet
Nuklearmedicin: Strålningsfysik, växelverkan, sönderfall och halveringstid, radionuklider, dos, strålningsbiologi, interndosimetri, strålskydd, gammakamera/SPECT, PET
Röntgen: Strålningsfysik, växelverkan, röntgengenerering, strålkvalitet, dos, strålningsbiologi, strålskydd, CT

Förkunskapskrav

Grundl. behörighet

Utbildningsnivå: Grundnivå G1N
Kurskod/Ladokkod: HMFG11
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Kommande kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2022: vecka 19 - vecka 23
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Examinator
Anna Bjällmark
Kursansvarig
Anna Bjällmark
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
15000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H2081
Senast ändrad 2021-12-01 15:21:44