Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Speciell undersökningsmetodik, inriktning mammografi 7,5 hp

Kursinnehåll

- mammografins fysik, teknik, undersökningsmetodik och diagnostik
- bildbearbetning
- dokumentation
- analys av felkällor
- handhavande av medicinteknisk utrustning
- sterilhantering, planering, assistering
- patientupplevelser och omvårdnadsaspekter relaterat till undersökningsmetodiken
- interaktion och kommunikation
- reflektion kring etiska frågeställningar/värderingar
- strålhygien
- kvalitetskontroll/kalibrering

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser om 120 hp inom röntgensjuksköterskeprogrammets 180 hp, varav 60 hp från termin 1-2 och 45 hp från termin 3-4 skall vara avslutade samt den studerande ska ha genomgått resterande 15 hp från termin 3-4.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: HMGN11
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2021: vecka 04 - vecka 23
Studietakt
25%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Tatiana Sterlingova
Examinator
Tatiana Sterlingova
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
15000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H1141
Senast ändrad 2020-12-14 11:32:43