Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Medicinsk mikrobiologi 7,5 hp

Kursen behandlar allmän och speciell mikrobiologi, i relation till infektionssjukdomar, deras diagnostik och behandling. Kursen behandlar vidare mikrobiologisk flora hos den friska individen.

Kursinnehåll

- mikroorganismers morfologi
- metabolism, tillväxtfaktorer och genetik
- bakteriologi
- mykologi
- parasitologi
- virologi
- mikrobiologisk diagnostik
- sterilteknik
- antibiotika

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Ke A (områdesbehörighet 8) med lägst betyget Godkänd. Dispens medges från kravet i Fy B och Ma D.

Urvalsregler

Grundkurs
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Grundnivå G1N
Kurskod/Ladokkod: HMMA17
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Kurstillfället är inställt

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2021: vecka 19 - vecka 23
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
15000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H1066
Senast ändrad 2020-10-02 11:38:57