Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Medicinsk mikrobiologi 7,5 hp

Kursinnehåll

- bakteriologi
- mykologi
- parasitologi
- virologi
- mikrobiologisk diagnostik
- antimikrobiell behandling

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Utbildningsnivå: Grundnivå G1N
Kurskod/Ladokkod: HMMG11
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Kommande kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2022: vecka 19 - vecka 23
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Caroline Billesand
Examinator
Åsa Wilsson
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
15000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H2065
Senast ändrad 2021-12-01 15:21:46