Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Molekylärbiologi 7,5 hp

Kursinnehåll

- grundläggande molekylärbiologiska begrepp
- molekylär anatomi hos kromosomer och gener
- reglering av genaktivitet
- precisionsmedicin inom molekylärdiagnostik
- uppkomst av ärftliga och förvärvade genetiska sjukdomar
- molekylärbiologiska metoder
- molekylärbiologisk laboration
- användning av bioinformatiska databaser

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet och avslutade kurser inom termin 1 samt genomgångna kurser inom termin 2 i Biomedicinska analytikerprogrammet, inriktning laboratoriemedicin (eller motsvarande kunskaper).

Utbildningsnivå: Grundnivå G2F
Kurskod/Ladokkod: HMON12
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Kommande kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2024: vecka 35 - vecka 39
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Bengt-Åke Andersson
Examinator
Sandra Karlsson
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
15000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H4186
Senast ändrad 2024-06-13 13:23:39