Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Mechanics related to Prosthetics and Orthotics 7,5 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

Mathematics:
- derivatives and integrals
- differential equations
- trigonometric functions
- vectorsMechanics:
- Newton’s laws of motion
- classical mechanics, force, moment, free body diagram, static equilibrium, friction
- kinetics, kinematics, speed, acceleration, movement in cartesian coordinates
- work, energy, power,
- center of mass

Förkunskapskrav

General entry requirements and Mathematics 3c, Physics 2 (or the equivalent).

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: HMPG18
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Kommande kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2024: vecka 50 - vecka 03 2025
Studietakt
100%
Undervisningsspråk
Engelska
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Sara Kallin
Examinator
Sara Kallin
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
15000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H4235
Senast ändrad 2024-06-13 13:23:31