Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Migration, integration och socialt arbete 7,5 hp

Kursinnehåll

- samhällsvetenskapliga teorier och begrepp för studier av migration
- invandringen till Sverige under efterkrigstiden och utvecklingslinjer i svensk migrations- och integrationspolitik
- de institutionella formerna för migranters mottagande och integration
- migrationens följder på individ- och samhällsnivå
- socialtjänstens arbete med minoritetsfrågor och invandrarfamiljer
- fördomar och stereotypisering
- religionens roll i integrationsprocesser
- vetenskaplig metod
- gruppintervju
- lagstiftning

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser om 30 hp i socialt arbete.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: HMSK10
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Kommande kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2021: vecka 50 - vecka 03 2022
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Karl Hedman
Examinator
Klas Borell
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
15000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H1191
Senast ändrad 2021-08-26 11:16:19