Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Migration, integration och socialt arbete 7,5 hp

Kursinnehåll

- samhällsvetenskapliga teorier och begrepp för studier av migration
- invandringen till Sverige under efterkrigstiden och utvecklingslinjer i svensk migrations- och integrationspolitik
- de institutionella formerna för migranters mottagande och integration
- migrationens följder på global nivå och individ- och samhällsnivå
- socialtjänstens arbete med minoritetsfrågor och invandrarfamiljer
- fördomar och stereotypisering
- religionens roll i integrationsprocesser
- vetenskapliga metoder som t.ex. gruppintervjuer, individuella intervjuer och deltagande observationer
- gruppintervju
- lagstiftning
- terminsreflektion

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser i Socialt arbete, profession och kunskapsområde 15 hp, Socialt arbete, social- och välfärdspolitik 7,5 hp samt Grundläggande psykologi för socionomer 7,5 hp (eller motsvarande kunskaper).

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: HMSK12
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Kommande kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2023: vecka 50 - vecka 03 2024
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Karl Hedman
Examinator
Klas Borell
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
15000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H3243
Senast ändrad 2023-09-07 11:23:16