Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Applied Materials Technology 7,5 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

Solid mechanics
- constitutive relations of materials
- axles, torsion
- beams, cross section of beams, transverse force, diagram of momentum, stress
- stability and buckling, Euler Buckling
- fatigue limit, Haigh diagram
- beams, bending and equation of linear elasticity

Material science
- plastic, structures and properties
- composites, structures and properties
- metal, structures and properties
- construction and design, plastic and composite materials
- joining methods
- testing and analysis
- damage and material failure
- environmental aspects and recycling

Förkunskapskrav

General entry requirements and completion of the course Mechanics related to Prosthetics and Orthotics, 7,5 credits.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: HMTK19
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2024: vecka 04 - vecka 13
Studietakt
50%
Undervisningsspråk
Engelska
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Sara Kallin
Examinator
Sara Kallin
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
15000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H4017
Senast ändrad 2023-11-30 13:07:33