Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Medicinsk mikrobiologi, vårdhygien och immunologi för sjuksköterskor 7,5 hp

Kursinnehåll

- bakterier, virus, svampar och parasiter
- mikroorganismers uppbyggnad, tillväxt, genetik, sjukdomskallande förmåga och diagnostik
- antibiotika och antivirala läkemedel samt resistensutveckling
- medfödda och förvärvade immunförsvaret
- överkänslighetsreaktioner, autoimmuna sjukdomar och immunisering
- vårdhygien, smittspridning och vårdrelaterade infektioner
- lagar och förordningar som reglerar smittskydd och vårdhygieniskt arbete

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Utbildningsnivå: Grundnivå G1N
Kurskod/Ladokkod: HMVG19
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2023: vecka 35 - vecka 39
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Åsa Wilsson
Examinator
Åsa Wilsson
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
15000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H3179
Senast ändrad 2023-06-08 14:13:38