Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Neurofysiologisk undersökningsmetodik 7,5 hp

Kursinnehåll

- neurofysiologisk undersökningsmetodik
- relevant deskriptiv anatomi och tillämpad fysiologi
- patofysiologi- inom cerebrala, neurologiska och neuropsykiatriska sjukdomar och/eller funktionsnedsättning
- hållbar utveckling och livscykelanalys inom medicinska bildgivande system

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser om 90 hp inom Biomedicinska analytikerprogrammet, inriktning klinisk fysiologi, 180 hp, varav avslutade kurser om 45 hp från åk 1 (eller motsvarande kunskaper).

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: HNEN13
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Kurstillfället är inställt

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2023: vecka 50 - vecka 03 2024
Studietakt
50%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Filippa Fredlund Blixt
Examinator
Ida Åström Malm
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
15000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H3291
Senast ändrad 2023-09-26 08:56:10