Kurser

Fler sökalternativ Färre sökalternativ
Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Neurofysiologisk undersökningsmetodik 7,5 hp

Kursinnehåll

- fördjupning inom neurofysiologisk undersökningsmetodik
- fördjupning inom relevant deskriptiv anatomi och tillämpad fysiologi samt patofysiologi
- fördjupning inom cerebrala, neurologiska och neuropsykiatriska sjukdomar och/eller funktionshinder
- ledarskap och lärandestyrt förändringsarbete/förändringspsykologi
- hållbar utveckling och livscykelanalys inom medicinska bildgivande system

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser om 75 hp inom huvudområdet biomedicinsk laboratorievetenskap.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: HNEN19
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Kommande kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2020: vecka 45 - vecka 03 2021
Studietakt
50%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Paulina Holmqvist
Examinator
Carina Johansson
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
15000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H0256