Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Nuklearmedicin, grundkurs, inriktning litteraturstudier 7,5 hp

Kursinnehåll

- radioaktiva läkemedel; produktion, hantering och funktion
- nuklearmedicinsk undersökningsmetodik
- strålningsbiologi, strålskydd och relevant lagstiftning ur ett hållbarhetsperspektiv
- patient- och anhörigbemötande i samband med undersökning
- omvårdnad i samband med nuklearmedicinska undersökningar
- patofysiologi relaterat till grundläggande nuklearmedicinska undersökningsmetoder

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser om 90 hp inom Biomedicinsk analytiker programmet, inriktning klinisk fysiologi 180 hp, alternativt Röntgensjuksköterskeprogrammet 180 hp, varav avslutade kurser om 45 hp från år 1 inom respektive program (eller motsvarande kunskaper).

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: HNLN12
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2024: vecka 04 - vecka 18
Studietakt
75%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Ida Åström Malm
Examinator
Ida Åström Malm
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
15000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H4071
Senast ändrad 2024-01-15 13:47:27