Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Nuklearmedicin, grundkurs, inriktning litteraturstudier 7,5 hp

Kursinnehåll

- radioaktiva läkemedel; produktion, hantering och funktion
- nuklearmedicinsk undersökningsmetodik
- strålningsbiologi, strålskydd och relevant lagstiftning ur ett hållbarhetsperspektiv
- patient- och anhörigbemötande i samband med undersökning
- omvårdnad i samband med nuklearmedicinska undersökningar
- patofysiologi relaterat till grundläggande nuklearmedicinska undersökningsmetoder

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser om 90 hp inom Biomedicinsk analytiker programmet, inriktning klinisk fysiologi, 180 hp, alternativt Röntgensjuksköterskeprogrammet, 180 hp varav avslutade medicinska kurser om 45 hp samt Klinisk fysiologi introduktionskurs 7,5hp alt Radiografi, introduktionskurs 7,5 hp och Klinisk fysiologi, undersökningsmetodik, grundkurs, 7,5 hp alt Radiografi, klinisk baskurs 7,5hp

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: HNLN19
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Kurstillfället är inställt

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2021: vecka 04 - vecka 18
Studietakt
50%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Examinator
Ida Åström Malm
Kursansvarig
Paulina Holmqvist
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
15000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H1050
Senast ändrad 2020-12-02 07:26:21