Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Oral hälsa, verksamhetsförlagd utbildning II (Oral Health, Clinical Practice II) 7,5 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

- hygienrutiner inom tandvården
- undersökningsmetoder inom oral hälsa
- analys, bedömning och dokumentation av munhälsovårdande insatser
- prevention och behandling av avancerad karies och parodontit

Förkunskapskrav

För att få tillträde till kursen skall studenten ha klarat 60 hp inom området oral hälsa (eller motsvarande).

Utbildningsnivå: Grundnivå G2F
Kurskod/Ladokkod: HO2N14
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2021: vecka 14 - vecka 23
Studietakt
50%
Undervisningsspråk
Engelska
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Kristina Berggren
Examinator
Kristina Berggren
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
15000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H1016
Senast ändrad 2021-02-04 16:11:38