Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Organisering och ledning i socialt arbete 7,5 hp

Kursinnehåll

- organisations- och ledarskapsteorier
- motivationsteorier
- organisering och ledning relaterat till verksamhet inom socialt arbete
- internationella perspektiv i organisering och ledning inom socialt arbete
- skillnader mellan olika typer av organisationer och ledning nationellt och internationellt
- förordnanden och behörighet i socialt arbete
- organisatorisk förändring, interprofessionellt lärande och innovation

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt avslutade kurser Socialt arbete, profession och kunskapsområde 15 hp, Socialt arbete, social- och välfärdspolitik 7,5 hp, Grundläggande psykologi för socionomer 7,5 hp, Psykologiska perspektiv i socialt arbete 7,5 hp, Sociologiska perspektiv i socialt arbete 15 hp, Migration, integration och socialt arbete 7,5 hp, Juridik, handläggning och dokumentation i socialt arbete 30 hp, Socialt arbete, verksamhetsförlagda studier I 7,5 hp, Socialt förändringsarbete på grupp- och samhällsnivå 7,5 hp, Socialt förändringsarbete med individ och nätverk 15 hp, samt genomgångna kurser Samtal i socialt arbete 7,5 hp, Socialt arbete, verksamhetsförlagda studier II 15 hp och Socialt arbete, psykisk funktionsnedsättning och psykisk ohälsa 7,5 hp, (eller motsvarande).

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: HOAN12
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2024: vecka 04 - vecka 08
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Helena Engkvist
Examinator
Karl Hedman
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
15000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H4045
Senast ändrad 2023-11-30 13:04:04