Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Organisering och ledning i socialt arbete 7,5 hp

Kursinnehåll

- arbetsmotivationsteorier
- klassiska och moderna organisationsteorier
- organisatorisk förändring, lärande och innovation
- organisering och ledning relaterat till verksamhet inom socialt arbete
- arbetspsykologiska begrepp
- ledarskapsteorier
- chefs- och arbetsledarroller
- offentliga organisationers särdrag
- människobehandlande organisationer
- arbetsmiljörätt och arbetsrätt
- terminsreflektion.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt avslutade kurser Socialt arbete, profession och kunskapsområde 15 hp, Socialt arbete, social- och välfärdspolitik 7,5 hp, Vetenskaplig grundkurs 7,5 hp, Psykologiska perspektiv i socialt arbete 15 hp, Samhällsvetenskapliga perspektiv i socialt arbete15 hp, Civilrätt 7,5 hp, Förvaltningsrätt 7,5 hp, Socialrätt 7,5 hp och Socialt arbete, utredning, handläggning och dokumentation, 7,5 hp samt genomgångna kurser Socialt förändringsarbete på grupp- och samhällsnivå 7,5 hp, Socialt förändringsarbete med individ och nätverk 15 hp, Socialt arbete, verksamhetsförlagda studier I 7,5 hp, Samtal i socialt arbete 7,5 hp och Socialt arbete, verksamhetsförlagda studier II 15 hp (eller motsvarande)..

Utbildningsnivå: Grundnivå G2F
Kurskod/Ladokkod: HOAN14
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Kommande kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Obligatoriska fysiska träffar
0
Termin
Våren 2021: vecka 19 - vecka 23
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Helena Engkvist
Examinator
Karl Hedman
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
15000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H1108
Senast ändrad 2020-12-14 11:32:12