Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Omvårdnad, hälsa och livsvillkor hos äldre 7,5 hp

Kursen behandlar:
-Teorier och begrepp inom gerontologi och omvårdnad
-Åldrandet ur ett biologiskt, psykologiskt och samhällsvetenskapligt perspektiv
-Åldrandet ur ett livsloppsperspektiv
-Preventiva åtgärder och omvårdnadsåtgärder
-Etiska problem i samband med omvårdnad av äldre

Kursinnehåll

- epidemiologi och demografi
- teorier och begrepp inom gerontologi och gerontologisk omvårdnad
- åldrandet ur ett biologiskt, psykologiskt och samhällsvetenskapligt perspektiv
- åldrandet ur ett livsloppsperspektiv
- hälsofrämjande och preventiva åtgärder samt omvårdnadsåtgärder
- sexuell hälsa
- etiska aspekter

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt kandidatexamen i omvårdnad eller sjuksköterskeexamen, 180 hp, inklusive ett avslutat examensarbete om minst 15 hp.

Urvalsregler

Avancerad nivå
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Kurskod/Ladokkod: HOÄR20
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Distans
Antal träffar
0
Termin
Hösten 2022: vecka 35 - vecka 44
Studietakt
50%
Ort
Ortsoberoende
Kurstid
Blandade tider
Kursansvarig
Linda Johansson
Examinator
Linda Johansson
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
16000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H2268
Senast ändrad 2022-11-21 11:12:57