Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Oral hälsa, kliniskt beslutsfattande och tillämpning III 7,5 hp

Kursinnehåll

- specialistkliniker
- biomarkörer för riskbedömning
- estetisk tandvård
- implantatbehandling och komplikationer
- remittering
- etisk analys

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt avslutade kurser i Oral hälsa, introduktion, 7,5 hp, Anatomi och fysiologi, grundkurs, 7,5 hp, Medicinsk mikrobiologi, vårdhygien och immunologi – inriktning oral hälsa, 7,5 hp, Patofysiologi och farmakologi, inriktning oral hälsa, 7,5 hp, Människan i ett livscykelperspektiv, 10,5 hp, Oral hälsa, beslutsgrundande teori och klinisk tillämpning, 12 hp, Vetenskaplig grundkurs, 7,5 hp, Hälsokommunikation, 7,5 hp, Oral hälsa, beslutsfattande teori
och behandling vid oral sjukdom, 15 hp, Orala hälsans bestämningsfaktorer 7,5 hp, Oral hälsa och hälsofrämjande i ett livscykelperspektiv, 15 hp och Oral hälsa, kliniskt beslutsfattande och tillämpning I, 15 hp.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: HOBN10
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2021: vecka 14 - vecka 23
Studietakt
50%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Examinator
Malin Stensson
Kursansvarig
Ulrika André
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
15000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H1067
Senast ändrad 2020-12-14 11:31:39