Kurser

Fler sökalternativ Färre sökalternativ
Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Omvårdnad, examensarbete för magister 15 hp

Inom kursens ram författar studenten individuellt eller tillsammans med kurskamrat ett examensarbete inom omvårdnad.

Kursinnehåll

  • Kritisk granskning av aktuell forskning inom omvårdnad
  • Diskussion och analys av hur teoretisk och praktisk kunskap inom omvårdnad samspelar
  • Genomföra forsknings- och utvecklingsarbeten inom omvårdnad
  • Kritiskt granska och värdera egna och andras insatser av genomförda förbättrings- och utvecklingsarbeten

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt avslutade kurser på avancerad nivå i Vetenskapsteori och vetenskapsmetodik omfattande minst 7,5 hp. Dessutom krävs avslutade kurser på avancerad nivå i ämnet omvårdnad om minst 15 hp eller motsvarande.

Urvalsregler

Avancerad nivå
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Avancerad nivå A1E
Kurskod/Ladokkod: HOET22
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Distans
Obligatoriska fysiska träffar
2
Termin
Hösten 2020: vecka 35 - vecka 03 2021
Studietakt
50%
Ort
Jönköping
Kurstid
Blandade tider
Kursansvarig
Ylva Ståhl
Examinator
Maria Björk
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
32000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H0278
Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Distans
Obligatoriska fysiska träffar
2
Termin
Hösten 2020: vecka 35 - vecka 45
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Blandade tider
Kursansvarig
Ylva Ståhl
Examinator
Maria Björk
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
32000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H0277