Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Oral hälsa, beslutsgrundande teori och klinisk tillämpning 12 hp

Kursinnehåll

- bettutveckling
- cariologi
- parodontologi
- odontologisk radiologi
- strålskydd
- professionellt förhållningssätt och etik i tandvården
- grundläggande näringslära
- basala hygienrutiner i tandvården
- preventiva metoder
- undersökningsmetodik
- hållbar utveckling (ekologiskt, ekonomiskt, socialt)
- mänskliga rättigheter

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2. Eller: Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: HOKG18
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2021: vecka 11 - vecka 18
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Kristina Berggren
Examinator
Zahra Roshandel
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
24000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H1139
Senast ändrad 2020-12-14 11:32:41