Kurser

Fler sökalternativ Färre sökalternativ
Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Oral hälsa, kliniskt beslutsfattande och tillämpning II 15 hp

Kursinnehåll

-bettfysiologi
-diagnostik
- individuell vårdplanering
- preventiva, behandlande åtgärder
- analys av insatta åtgärder
- reflektion kring eget arbete och insats
- dentala specialinstrument
- implantat
- stödbehandling
- dokumentation
- individer med speciella behov
- uppsökande tandvård
- ergonomi
- samtalsteknik och beteendepåverkande metoder
- etisk analys
-förbättringsarbete
-hållbar utveckling

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt avslutade kurser i Oral hälsa, introduktion, 7,5 hp, Anatomi och fysiologi, grundkurs, 7,5 hp, Medicinsk mikrobiologi, vårdhygien och immunologi – inriktning oral hälsa, 7,5 hp, Patofysiologi och farmakologi, inriktning oral hälsa, 7,5 hp, Människan i ett livscykelperspektiv, 10,5 hp, Oral hälsa, beslutsgrundande teori och klinisk tillämpning, 12 hp, Vetenskaplig grundkurs, 7,5 hp, Hälsokommunikation, 7,5 hp, Oral hälsa, beslutsfattande teori och behandling vid oral sjukdom, 15 hp och Orala hälsans bestämningsfaktorer 7,5 hp (eller motsvarande kunskaper).

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: HOKN19
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2020: vecka 35 - vecka 03 2021
Studietakt
50%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Kristina Berggren
Examinator
Malin Stensson
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
30000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H0216