Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap 15 hp

Kursinnehåll

- omvårdnadsämnets utveckling och grundläggande teorier inom omvårdnad
- konsensusbegreppen; människa, hälsa, samskapande omvårdnad och miljö
- humanistisk värdegrund, mänskliga rättigheter, välfärd, hållbar utveckling och WHOs 17 globala mål
- etiska teorier och principer
- sjuksköterskeprofessionens utveckling och olika professioners ansvarsområden
- hälso- och sjukvårdens verksamhetsfält och organisation samt lagar och författningar som reglerar sjuksköterskeprofessionen
- kvalitet och säkerhet genom omvårdnadens sex kärnkompetenser; personcentrerad vård, teamsamverkan, evidensbaserad omvårdnad, kvalitetsförbättring, säkerhet och informatik
- vårdande förhållningssätt och samskapad omvårdnad
- värderingar, attityder och verktyg för ett kritiskt reflekterande förhållningssätt
- grundläggande vetenskapsteori och vetenskaplig metod
- evidensbaserad omvårdnad
- informationssökning, referenshantering och akademiskt skrivande

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2. Eller: Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: HOPG18
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2021: vecka 35 - vecka 03 2022
Studietakt
50%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Anna Anderson
Examinator
Jan Mårtensson
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
15000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H1260
Senast ändrad 2021-08-23 07:06:22