Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Omvårdnad vid sviktande hälsa 15 hp

Kursinnehåll

- omvårdnad vid sviktande fysisk hälsa inom följande områden;
  • kardiovaskulära systemet
  • respirationssystemet
  • endokrina systemet
  • nervsystemet
  • mag-tarm systemet
  • njurar och urinvägar
  • rörelseapparaten
  • blod- och tumörsjukdomar
  • gynekologi och obstetrik
  • smärta
- pre- och postoperativ omvårdnad
- omvårdnad i samband med läkemedelsadministrering och behandling
- dokumentation i samband med omvårdnad

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt avslutade kurser inom termin 1 eller motsvarande kunskaper. Termin 1 omfattar Omvårdnad – profession, ämne och vetenskap, 15 hp, Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor 7,5 hp, Tillämpad fysiologi och anatomi inom praktisk omvårdnad, 3 hp samt Psykologi för sjuksköterskor 4,5 hp. Vidare krävs genomgångna kurser inom termin 2 eller motsvarande kunskaper. Termin 2 omfattar Mikrobiologi, vårdhygien och immunologi för sjuksköterskor, 7,5 hp, Personcentrerad omvårdnad, vårdande förhållningssätt och kommunikation, 7,5 hp samt Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet, 15 hp. Dessutom krävs godkänd VFU omfattande 3 hp, i kursen Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet 15 hp, inom sjuksköterskeprogrammet eller motsvarande kurser.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: HOSN12
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Kommande kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2023: vecka 04 - vecka 23
Studietakt
50%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Björn Erfors
Examinator
Dan Malm
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
30000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H3036
Senast ändrad 2022-04-06 15:49:47