Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Omvårdnad vid sviktande hälsa 15 hp

Kursinnehåll

- omvårdnad vid sviktande fysisk hälsa inom följande områden;
 • kardiovaskulära systemet
 • respirationssystemet
 • endokrina systemet
 • nervsystemet
 • mag-tarm systemet
 • njurar och urinvägar
 • rörelseapparaten
 • blod- och tumörsjukdomar
 • gynekologi och obstetrik
 • smärta
- pre- och postoperativ omvårdnad
- omvårdnad i samband med läkemedelsadministrering och behandling
- dokumentation i samband med omvårdnad;
 • läkemedel
 • kvalitetsregister
 • bedömningsinstrument

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt avslutade kurser inom termin 1 eller motsvarande kunskaper. Termin 1 omfattar Omvårdnad – profession, ämne och vetenskap, 15 hp, Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor 7,5 hp, Tillämpad fysiologi och anatomi inom praktisk omvårdnad, 3 hp samt Psykologi för sjuksköterskor 4,5 hp. Vidare krävs genomgångna kurser inom termin 2 eller motsvarande kunskaper. Termin 2 omfattar Mikrobiologi, vårdhygien och immunologi för sjuksköterskor, 7,5 hp, Personcentrerad omvårdnad, vårdande förhållningssätt och kommunikation, 7,5 hp samt Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet, 15 hp.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: HOSN19
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2021: vecka 04 - vecka 23
Studietakt
50%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Björn Erfors
Examinator
Dan Malm
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
30000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H1114
Senast ändrad 2020-12-14 11:32:17