Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Patientsäkerhet I 7,5 hp

Kursen vänder sig till dig som vill erövra grundläggande kunskaper och färdigheter inom patientsäkerhetsarbetet. Vi utgår från systemteoretiska modeller för att förstå situationer och förebygga vårdskador, där stor vikt läggs på samverkan mellan teknik, regelverk, organisation och människa. Detta för kunna delta i framtida patientsäkerhetsarbetet med människan som resurs och helhetssyn som grund.

Kursinnehåll

- säkerhet och systemsyn
- organisation och kultur
- mänskliga faktorn – människan som resurs för säkerhet
- verktyg och metoder för patientsäkerhet och resiliens
- lagar och föreskrifter

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Kandidatexamen eller yrkesexamen om minst 180 hp i en utbildning inom vård, medicin, teknik eller samhälls-/beteendevetenskap inklusive ett examensarbete omfattande 15 hp eller motsvarande och minst två års erfarenhet inom Hälso- och sjukvårds- eller omsorgsområdet.

Urvalsregler

Avancerad nivå
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Kurskod/Ladokkod: HP1R28
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Fristående
Studieform
Distans
Antal träffar
0
Termin
Hösten 2021: vecka 35 - vecka 03 2022
Studietakt
25%
Ort
Ortsoberoende
Kurstid
Dag
Platser
14
Examinator
rosaxe
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
16000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-11245
Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Distans
Antal träffar
5
Termin
Hösten 2021: vecka 35 - vecka 03 2022
Studietakt
25%
Ort
Jönköping
Kurstid
Blandade tider
Examinator
rosaxe
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
16000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H1226
Senast ändrad 2022-02-24 10:50:02