Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Patientens/brukarens och anhörigas perspektiv 5 hp

Kursinnehåll

- strategier och metoder för patient-/brukar- och anhörigorienterat förbättringsarbete, såsom co-design; co-creation, co-production och co-evaluation
- innebörder av patient-/brukare- och anhörigperspektiv i vård och omsorg och hur detta förändrats över tid
- personcentrerad vård/omsorg och dess etik och människosyn
- bemötande, kommunikation och ledarskap inom vård och omsorg
- vetenskapliga metoder för att belysa patient/brukar- och anhörigperspektivet

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs kandidatexamen eller yrkesexamen om 180 hp i en utbildning inom medicin, vård, teknik eller samhälls-/beteendevetenskap eller motsvarande. Dessutom krävs två års arbetslivserfarenhet.

Utbildningsnivå: Avancerad nivå A1N
Kurskod/Ladokkod: HPBR27
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Distans
Obligatoriska fysiska träffar
0
Termin
Hösten 2021: vecka 44 - vecka 03 2022
Studietakt
25%
Ort
Ortsoberoende
Kurstid
Blandade tider
Examinator
Berith Hedberg
Kursansvarig
Berith Hedberg
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
16000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H1227
Senast ändrad 2021-09-16 15:36:24